Đề nghị Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà

Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà đã hoàn tất bước đầu và đang lấy ý kiến của các sở ban ngành.

Tại cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ năm Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà vừa qua, Ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng kiêm Chánh Văn phòng Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà, cho biết Hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà đã hoàn tất bước đầu và đang lấy ý kiến của các sở ban ngành.

Sau bước lấy ý kiến, hồ sơ tái đề cử lần ba sẽ chuyển sang Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên vịnh Hạ Long và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn tất các bước tham vấn và hoàn chỉnh lần cuối hồ sơ. Dự kiến, tháng 9/2018 sẽ chính thức nộp hồ sơ lần một đến Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO.

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền, Điều phối viên Quốc gia Chương trình MFF, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho hay để hỗ trợ tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới cho vịnh Hạ Long và mở rộng sang Quần đảo Cát Bà và bổ sung tiêu chí về đa dạng loại, IUCN đã mời chuyên gia xem xét và dự kiến xây dựng bộ khung và tập huấn để quan trắc đa dạng sinh học cho Ban quản lý vịnh Hạ Long và Ban quản lý Di sản Cát Bà trong tháng 5/2018. Ngoài ra, các chuyên gia cũng sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ tái đề cử di sản.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng tới (tháng 4/2018 – 10/2018), IUCN đặt ra 3 mục tiêu là xây dựng ý chí chính trị để hành động và duy trì Liên minh thông qua việc gia tăng số lượng thành viên, đặc biệt là các thành viên DN, đa dạng hóa nguồn ngân sách hoạt động và đối thoại chính sách; Nâng cao nhận thức của xã hội về hiện trạng và xu hướng môi trường ở Hạ Long – Cát Bà thông qua nâng cao năng lực cho các DN và các hoạt động truyền thông; Cải thiện hiện trạng bảo tồn, đa dạng sinh hộc ở Vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà thông qua việc tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới cho Hạ Long, mở rộng sang quần đảo Cát Bà và bổ sung tiêu chí về đa dạng loại.

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Ban thường trực Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cho rằng việc tái đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà sẽ tạo ra thuận lợi là cơ chế chính sách chung đối với quản lý các dịch vụ du lịch trên vịnh, cũng như quản lý các hoạt động môi trường.

Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà được thành lập vào năm 2014 nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và bảo vệ Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà.

Cho đến nay, Liên minh đã hợp tác với gần 20 công ty kinh doanh du thuyền, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Liên minh đã huy động hơn 210.000 USD từ các doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và phát triển cộng đồng tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Liên minh đã tổ chức ba chương trình làm sạch bờ biển quy mô lớn với hơn 300 tình nguyện viên, thu gom được gần 4 tấn rác trên 4 km bờ biển tại các đảo trên Vịnh Hạ Long.

Với thực tế hơn 60% lượng rác thu gom là phao xốp, Liên minh đã thảo luận với UBND thành phố Hạ Long để ban hành quyết định cấm sử dụng phao xốp cho các công trình nổi tại Vịnh Hạ Long và làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về các giải pháp thay thế phao xốp.

Liên minh đã đào tạo trên 70 hướng dẫn viên du lịch về các giá trị môi trường và đa dạng sinh học của khu vực và vận động để các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch không đe doạ đến các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản mở rộng đang đề cử.

Bài viết mới đăng