Vinhomes Dragon Bay

Số 1, đường Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh