Vinhomes đặt kế hoạch lãi sau thuế 26.864 tỷ đồng năm 2019

Vinhomes đặt kế hoạch lãi sau thuế 26.864 tỷ đồng năm 2019

Tổng hợp kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong 2 năm 2018 và 2019 của Vinhomes sẽ lần lượt là 17.576 tỷ đồng và 26.864 tỷ đồng. Năm 2019, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 80.338 tỷ đồng (tăng trưởng 226% so với năm 2018), lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 20.803 tỷ đồng.

Kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế 26.864 tỷ đồng năm 2019

CTCP Vinhomes vừa công bố bản cáo bạch niêm yết với kế hoạch doanh thu thuần với hoạt động kinh doanh bất đông sản là 24.614 tỷ đồng vào năm 2018 (tăng trưởng 61% so với năm 2017). Lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.461 tỷ đồng.  Năm 2019, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 80.338 tỷ đồng (tăng trưởng 226% so với năm 2018), lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 20.803 tỷ đồng.

Với hoạt động hợp tác kinh doanh bất động sản (là các dự án liên kết với Vingroup và các đối tác khác), Vinhomes dự kiến mức lợi nhuận sau thuế lần lượt 12.116 tỷ đồng6.062 tỷ đồng trong 2 năm 20182019Tổng hợp lợi nhuận sau thuế trong 2 năm 2018 và 2019 của Vinhomes sẽ lần lượt là 17.576 tỷ đồng26.864 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu tài chính, năm 2018 Vinhomes có kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu lên 49.117 tỷ đồng và năm 201975.982 tỷ đồng lần lượt với tốc độ tăng 385%55% so với năm trước đó. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bất động sản là 22% với năm 2018 và nâng lên 26% với năm 2019.

Vinhomes đặt kế hoạch lãi sau thuế 26.864 tỷ đồng năm 2019
Vinhomes đặt kế hoạch lãi sau thuế 26.864 tỷ đồng năm 2019

Trong quý I/2018, Vinhomes đạt tổng doanh thu 10.534 tỷ đồng (chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản), tăng gấp 3 lần so với quý I/2017, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đem về là hơn 3.900 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. EPS kết thúc quý I ở mức 1.994 đồng.

Năm bản lề của chiến lược tái cấu trúc, tập trung hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn về Vinhomes

Tại bản cáo bạch của mình, Vinhomes cho biết, năm 2018 sẽ là một năm rất quan trọng với Công ty vì đây là năm đầu tiên đánh dấu việc tái cấu trúc của Tập đoàn Vingroup theo hướng tập trung các hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn tại CTCP VinhomesCTCP Vinhomes sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển, quản lý và vận hành các dự án bất động sản mang thương hiệu VinhomesVinCity.

Trên cơ sở đó, Công ty đã hoàn thành việc nhận sáp nhập hai Công ty là CTCP Đầu tư Xây dựng Tân Liên PhátCTCP Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes ngày 1/2/2018, đã và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nhận chuyển giao các dự án bất động sản khác từ Tập đoàn và nhóm các công ty thành viên trong Tập đoàn, các đối tác của Tập đoàn hoặc hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản với các đơn vị này trong thời gian tới.

Đồng thời Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua hoặc hợp tác với các đối tác có uy tín khác để gia tăng lợi nhuận.

Trong năm 2018 và năm 2019, đối với các dự án do Vinhomes và các công ty con của Vinhomes đang vận hành và quản lý, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao các căn hộ và biệt thự thuộc các Dự án đã mở bán như Vinhomes Central Park, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Metropolis.

Đối với các dự án do Vinhomes liên kết với Tập đoàn Vingroup và các công ty trong tập đoàn thông qua các hợp đồng chuyển giao dự án hoặc hợp tác kinh doanh đã ký kết giữa các bên, Công ty dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận từ các dự án như Vinhomes Dragonbay, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Imperia Hải Phòng Vinhomes Golden River căn cứ theo tiến độ bàn giao dự án và các thỏa thuận đã ký kết

 

Bài viết mới đăng